Story - 14 10 20 De 3 values van ROOV

hands

Geld besparen zonder enige moeite, minimal input, maximum return en privacy: de 3 waarden van ROOV. Lees snel verder.

1) Geld besparen zonder enige moeite

geld besparen

De app bespaart je meer geld dan eender welke andere bancaire financiële app. Krijg voorstellen om te besparen op energie, telecom, verzekeringen, leningen, mutualiteiten met 1 druk op de knop (binnenkort beschikbaar). Omdat wij onze gebruikers centraal zetten gaan wij gepersonaliseerde data gaan omzetten in bruikbare informatie die wij na toestemming van de gebruiker gaan aanbieden aan vergelijkers, telecombedrijven, verzekeraars en dit op anonieme wijze. Het is dan ook een must dat voor iedere ROOV gebruiker er een directe, financiële besparing volgt die significant hoger is dan bij gelijk welke andere financiële app. Deze besparing is toegepast op je individuele situatie en is volledig geanonimiseerd in regelgeving met de privacy.

2) Minimal effort, maximum return

kleine investering, groot resultaat

Voor de tijd die je investeert in het gebruik van de app moet je maximaal return krijgen. Het enige wat je hoeft te doen is een document/foto up te loaden of een formulier in te vullen. Wat krijg je hiervoor in return?

 • Verlies nooit nog een document dankzij het veilig digitaal archief in de cloud
 • AI data herkenning: AI analyseert je document of een foto ervan, stelt een categorie voor en vult de details in op de juiste plaats. 
 • Al je rekeningen op 1 plaats (binnenkort beschikbaar)
 • Je zal nooit nog een betaling vergeten dankzij onze proactieve waarschuwingen
 • Hou je uitgaven onder controle door het instellen van budget alerts (binnenkort beschikbaar).
 • Automatische koppeling van facturen en betalingen (binnenkort beschikbaar)
 • Duidelijk leesbare grafieken tonen je de kostenevolutie voor elke gedefinieerde categorie

3) Privacy

privacy

De data staat in een beveiligd bancair archief waar de strengste veiligheidsnormen van toepassing zijn. Ook wij dienen ons te houden aan normen en richtlijnen die opgelegd zijn door de Nationale bank van België en waaraan alle banken zich dienen te houden. De data die door ons wordt gecapteerd en geanalyseerd wordt niet doorverkocht aan externen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker zelf.  

Digitale transformatie

De digitale transformatie heeft zich in de laatste jaren bij bedrijven volop doorgezet: computersystemen en analyses werden gecreëerd om tijd te besparen om meer met de core activiteiten bezig te kunnen zijn, nl. strategieën ontwikkelen, teams uitbouwen, omzet genereren,... Voor de particuliere gezinnen is doorheen de jaren gebleken dat diezelfde digitale transformatie trager van toepassing is. Er zijn minder jonge start-ups die zicht richten op personal finance en administratie. 

Dankzij de PSD2 licentie, die sinds 2019 is uitgevaardigd, bieden zich talloze mogelijkheden om op een goede en correcte manier de financiële administratie van gezinnen te organiseren. Deze werden gereguleerd onder de strengste veiligheidsnormen, gehanteerd door de Nationale Bank van België. Ieder bedrijf dat zich begeeft in de personal finance omgeving, moet zich houden aan een strenge regelgeving en wordt gecontroleerd door de Nationale Bank van België, waarbij verschillende zaken extreem belangrijk zijn:

 • wat doe je met de data van de gebruiker
 • hoe veilig ga je om met die data
 • hoe hard wordt men beschermt tegen misbruiken van buitenaf.

Wijzelf hebben gekozen om 3 core values voorop te stellen die primordiaal zijn en waar we niet van afwijken:

 • Geld besparen zonder enige moeite
 • Minimal effort, maximum return
 • Privacy

Na lange ontwikkeltijd van onze applicatie zijn we overtuigd dat deze 3 core values ervoor zorgen dat iedere gebruiker zich veilig voelt waar zijn documenten, zijn financiële transacties opgeslagen zijn. Dat hij een significante meerwaarde krijgt gebaseerd op zijn eigen uitgavenpatroon en dit niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn.

Waar bedrijven doorheen de jaren gebruik maakten van accountants, boekhouders zetten wij met ROOV de volgende stap om de digitale accountant te worden van de gezinnen, waarbij iedereen inzicht, rust en besparingen moet krijgen met de minste moeite.

Frédéric Vandenhende 

Founder

Share

Facebook icon Twitter icon Link icon