Nieuws - 28 07 20 Wedstrijdreglement

checklist op computer

Wedstrijdreglement van de wedstrijd om 1 maand je energie (max. € 250) of telecomfactuur (max. € 250) terugbetaald te krijgen. 

1. Organisator enquête

De enquête en wedstrijd is georganiseerd door ROOV, de financiële administratie app voor de particulier.

2. Wie kan deelnemen?

  • Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd.
  • Bedrijven kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
  • Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ROOV ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn /haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. 
  • Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

3. Wedstrijdverloop

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet je het volgende doen:

  • Vul de budget enquête in met schiftingsvraag en e-mailadres
  • Per gezin kan je 1 keer deelnemen 

 

4. Prijzen

3 winnaars die ofwel 1 maand energiefactuur terugbetaald krijgen (maandafrekening) (max. bedrag van € 250) of 1 maand de telecomfactuur terugbetaald krijgen (max. bedrag van € 250)

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

5. Bepaling winnaars

Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert. In geval van een ex aequo wordt de deelnemer die het eerst heeft deelgenomen als winnaar aangeduid.

 

6. Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op onze website.

De wedstrijd wordt voor een aantal weken verlengd.

7. Privacy

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in onze privacy policy.

8. Contactgegevens

Bij vragen of problemen kan je een mailtje sturen naar customercare@roov.app.

Share

Facebook icon Twitter icon Link icon