Laatst gewijzigd op 31/08/2021

Déclaration relative aux cookies

1. Inleiding

Augias Corp NV (hierna ‘Wij’ of ‘Ons’ of ‘Onze’) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die gebruik maakt van Onze website en applicatie. Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten, zullen Wij alleen informatie verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving.

1.1 Algemeen

https://roov.app (de ‘website’) en https://app.roov.app (de ‘applicatie’) maken gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen Wij u bovendien een betere ervaring bieden en Onze website en applicatie met bijbehorende dienstverlening verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruiken van onze website of applicatie, zullen Wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik ervan.

2. Hoe gebruikt onze applicatie cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze applicatie kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van Onze website en applicatie te vergemakkelijken en te verbeteren.

Door gebruik te maken van Onze website en applicatie, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij u naar Onze Privacy Verklaring.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op Onze applicatie worden gebruikt in overeenstemming met de actuele cookiewetgeving.

3. Welke cookies gebruikt Onze applicatie?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

3.1. First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
roov-cookie-consent Voorkeur cookies ja 1 jaar

3.2. Third party cookies

De volgende Third party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel aanbieder Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
__Host-* Authentication Google ja 2 jaar
__stripe_mid Fraud prevention Stripe ja 1 jaar
__stripe_sid Make payments Stripe ja 30 minuten
__Secure-* Advertisement Google nee 1 jaar
_fbp Advertisement Facebook nee 3 maanden
_ga, _ga_* Analytics Google nee 2 jaar
_gat_* Analytics Google nee 1 minuut
_gcl_au Analytics Google nee 3 maanden
_gid Analytics Google nee 24 uur
ACCOUNT_CHOOSER Authentication Google nee 1 jaar
AnalyticsSyncHistory Analytics LinkedIn nee 1 maand
APISID Advertisement Google nee 2 jaar
bcookie Functional LinkedIn nee 2 jaar
bscookie Advertisement LinkedIn nee 2 jaar
fr Advertisement Facebook nee 3 maanden
G_AUTHUSER_H Authentication Google ja Sessie
G_ENABLED_IDPS Authentication Google ja Persistent
HSID Advertisement Google nee 2 jaar
IDE Advertisement Google nee 1 jaar 24 dagen
lang Functional LinkedIn nee Sessie
li_gc Advertisement LinkedIn nee 2 jaar
lidc Functional LinkedIn nee 2 jaar
LSID Analytics Google nee 2 jaar
LSOLH Authentication Google ja 1 jaar
NID Advertisement Google nee 6 maand
personalization_id Functional Twitter nee 1 jaar
SAPISID Advertisement Google nee 2 jaar
SID Advertisement Google nee 2 jaar
SIDCC Analytics Google nee 1 jaar
SMSV Authentication Google ja 10 jaar
SSID Advertisement Google nee 2 jaar
test_cookie Advertisement Google nee 15 minuten
user_id Authentication Google ja Sessie
UserMatchHistory Advertisement LinkedIn nee 1 maand
vuid Analytics Vimeo nee 2 jaar

4. Toestemming en het behoud van controle

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, vragen Wij uw toestemming. Door uw toestemming voor het plaatsen van cookies stelt u Ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt echter, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt steeds uw cookie-voorkeuren wijzigen.

5. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Verklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

6. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacy Verklaring, waarin meer informatie opgenomen is over Uw Privacy, gegevensbescherming en uw rechten.