20-11-2023

Digitalisering van schuldbemiddeling: een uitdaging, maar noodzakelijk

In een recent opiniestuk in De Tijd hebben 37 rechters, griffiers en griffiemedewerkers van de arbeidsrechtbank van Gent hun gedachten gedeeld over JustRestart en de implementatie ervan. In het opiniestuk uiten ze hun frustraties over de gang van zaken sinds 2 november 2023, waarbij de invoering overhaast verliep en leidde tot opstart- en systeemfouten, wat op zijn beurt extra werk opleverde voor griffiers en griffiemedewerkers. Deze problemen hebben een negatieve invloed op de dienstverlening, waarbij kwetsbare mensen uiteindelijk de dupe zijn.

Bij ROOV zijn wij ervan overtuigd dat de digitalisering van schuldbemiddeling noodzakelijk is, en we staan volledig achter het initiatief van JustRestart. Het uiteindelijke doel van deze digitalisering is om de administratieve werklast te verminderen en het proces te versnellen. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen zich concentreren op wat werkelijk belangrijk is: de cliënt bijstaan door middel van uitstekende dienstverlening en advies.

Het is duidelijk dat het oude systeem vóór de invoering van JustRestart verbeterd kon worden, maar een abrupte overgang naar een systeem dat momenteel niet voldoet aan de behoeften van de beoogde gebruikers brengt meer problemen met zich mee dan het oplost.

Bij ROOV erkennen we dat het ontwikkelen van software voor deze veeleisende markt een enorme uitdaging is. Onze klanten, schuldbemiddelaars en bewindvoerders, nemen uiterst zorgvuldige beslissingen met betrekking tot hun dienstverlening en de ervaring van hun cliënten. Het lijkt erop dat JustRestart nog ruimte nodig heeft voor verdere ontwikkeling en verfijning op basis van de initiële feedback van gebruikers.

Daarom pleiten we bij ROOV voor heroverweging van de beslissing om JustRestart in deze fase verplicht te stellen. We moedigen de mensen van het OVB en bij FOD Justitie aan om een overgangsperiode te implementeren waarin de scenario's stap voor stap kunnen worden uitgewerkt, getest en aangepast. Op deze manier krijgt de ontwikkelaar de tijd om een uitstekend platform af te leveren dat voldoet aan de eisen van alle belanghebbenden. Op die manier kunnen we ons allemaal concentreren op wat werkelijk belangrijk is: mensen met financiële problemen helpen.

Ontdek meer blogposts

Blijf op de hoogte