Sociale verhuur makkelijker maken

Het is de taak van de sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen om mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Met 170.000 mensen op de wachtlijst in België beseffen we dat het een werk van lange adem zal zijn om iedereen te helpen. Slechts 1 op 7 van de sociale huurders heeft problemen met betalingen en meer dan 4% kan helemaal geen huur betalen. Tijdrovend werk om de huurders op te volgen. ROOV bouwde software die de huurder verbindt met de verhuurder. Dankzij de PSD2 banklicentie kunnen potentiële wanbetalingen van huur sneller worden opgespoord. Zo kan je ingrijpen nog voor de problemen zich stellen.

Certified company by National Bank of Belgium

Screening van de huurders

Hoe weet je of de huurder zal kunnen betalen? Loonfiches zijn niet voldoende! De app connecteert de huurder met het pand en geeft op basis van de maandelijkse inkomsten en uitgaven een inzicht of de huurder zal kunnen betalen.. Hoe beter je de klant screent, hoe beter je de opvolging kan aanpakken.

Pro-actieve opvolging

Het dashboard geeft je de mogelijkheid om sneller een melding te krijgen wanneer er problemen dreigen op te duiken. Er worden notificaties gedeeld met de verhuurder op basis van verschillende parameters. Zodra we weten dat de huur moeilijk zal worden betaald krijg je een melding in het dashboard en kan je samen met je huurder op zoek gaan naar oplossingen.

Huurderving minimaliseren

Het is de taak van elke woonmaatschappij om hun huurders te gaan begeleiden wanneer de huur niet meer kan betaald worden. Wanneer er meer budget beschikbaar is van de overheid kan er meer geïnvesteerd worden in sociale huisvesting en sociale verhuur. Elke euro die wordt teruggewonnen, kan direct terug worden geïnvesteerd in het verhogen van het aanbod.

Betere ondersteuning

Verlies geen tijd met het verzamelen van financiële informatie van de huurder. Vraag het rapport op aan je huurder en reageer onmiddellijk op de problematieken die zich stellen. Het dashboard neemt taken over en wint heel wat tijd voor iedere medewerker. Het zorgt voor aangename werkomstandigheden.

Wil je meer weten?

Stel ons een vraag.

Contacteer ons

Log in

ROOV Business

Twee lijnen

Huurbegeleiding is een van onze kernopdrachten. Als sociaal verhuurkantoor willen we onze huurders zo goed mogelijk bijstaan in hun rechten en plichten. Waar ons team van huurbegeleiders dagelijks inzet op de individuele begeleiding en huisbezoeken, brengt de ROOV-applicatie een extra dimensie in de financiële opvolging en stimulans naar budgettaire zelfredzaamheid. Daarom investeren bij graag in een gezamenlijk proefproject.

Jonas De Vlieger

Algemeen directeur Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

Vragen en antwoorden

PSD2 of voluit Payment Service Directive 2, is een Europese richtlijn over de betaaldienstverlening. Het is een richtlijn die alle banken verplicht om aan een erkende derde instantie data uit je bankrekeningen vrij te geven mits de toestemming van de gebruiker. Deze instantie moet een vergunning verkregen hebben van de Nationale Bank van België. Je kan als gebruiker ook enkel en alleen toestemming geven aan derde partijen die een licentie hebben verkregen van de Nationale Bank van België. Deze licentie wordt pas verleend na een grondige doorlichting van het bedrijf, compliance en IT beveiliging. Je kan dus gerust zijn je data is veilig, aangezien deze partijen aan strenge regelgeving gebonden zijn.

Privacy is één van de belangrijkste waarden voor ons. Jouw data wordt opgeslagen op Belgische servers die voldoen aan de allerhoogste veiligheidsnormen. Wij hechten enorm veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Doordat we onder de licentie van de Nationale Bank werken, moeten wij ook voldoen aan de strenge regelgeving en voorwaarden qua opslag van alle data.

ROOV is makkelijk te bereiken voor al je vragen maar controleer eerst of je vraag niet opgelost kan worden op de helpdesk. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar customercare@roov.app. Als lid van de pers kan je ons een e-mail sturen via press@roov.app.

Het dashboard is gemaakt voor zowel de sociale verhuurkantoren als de sociale huisvestingsmaatschappijen. De uitleg van onze toepassing is noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen. Mail ons met je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om een voorstel op maat te gaan maken.

Graag lichten we een individueel voorstel toe op basis van het aantal huurders die jullie in beheer hebben. Ook het gebruik van de app door de cliënt wordt in rekening gebracht. Dit wordt toegelicht tijdens een gesprek met één van onze teamleden. Mail ons met je gegevens en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om een voorstel op maat te gaan maken.

Onze hoofddoelstelling is om jullie cliënten sterker te maken op vlak van financiële huishouding en ervoor te zorgen dat ze meer betrokken zijn. We willen zorgen dat huurderving tot een minimum wordt herleid en dat huren aan een woonmaatschappij meer is dan enkel en alleen een woning huren.

Geen antwoord gevonden op jouw vraag?

Bekijk de helpdesk

Blijf op de hoogte