15-07-2021

Bijna 4 op 10 Belgen maakt zich soms zorgen omtrent hun financiële situatie

In de laatste maanden werkten we samen met 2 masterstudenten Economie en Bedrijfskunde aan de universiteit van Gent. Flor en Emile engageerden zich om diepere inzichten te krijgen omtrent hoe particulieren omgaan met financiën, financiële geletterdheid, hoe staan we tegenover de banken en bancaire apps, … Kortom een inhoudelijk diepgaand inzicht die onze eigen app ten goede moet komen.
Meer dan 300 mensen vulden de enquête waarbij we verschillende hypotheses testen aan de realiteit. Een literatuurstudie over de landsgrenzen getoetst aan onze Belgische markt. Hieronder worden enkele van de belangrijkste inzichten gedeeld. 

1. Financiële geletterdheid

We stelden 3 eenvoudige vragen:

 • amper 61% deze vragen correct kon beantwoorden
 • 53,62% van de Vlaamse respondenten die geen professionele of academische bachelor of master behaalden maakten een fout in minstens één van deze drie vragen.
 • Van de Vlaamse respondenten die wel een hoger diploma behaalden maakte 32,96% minstens 1 fout.

Hieronder de 3 vragen en doe de test zelf ?. Onderaan het artikel vind je de correcte oplossing.

1) Stel dat je €100 op jouw spaarrekening hebt en de rente bedraagt 2% per jaar. Hoeveel denk je dat je dan op jouw spaarrekening hebt staan na 5 jaar, als je beslist om in tussentijd geen geld van je spaarrekening te halen.

 • A: Meer dan €102
 • B: Exact €102
 • C: Minder dan €102
 • D: Weet ik niet

2) Beeld je in dat de rente op jouw spaarrekening 1% per jaar bedraagt en de inflatie is 2% per jaar. Zou je dan na 1 jaar met het geld op je spaarrekening...

 • A: Meer kunnen kopen dan vandaag
 • B: Exact hetzelfde kunnen kopen als vandaag
 • C: Minder kunnen kopen dan vandaag
 • D: Weet ik niet

3) Eén individueel aandeel van een bedrijf zorgt voor een veiliger rendement dan een aandelenfonds

 • A: Fout
 • B: Juist
 • C: Weet ik niet

2. Financiële scholing

Ook hier stelden we enkele vragen en probeerde we na te gaan wie verantwoordelijk zou moeten zijn omtrent financiële kennis. Het was een eenduidig antwoord door zowel jongeren als ouderen.

 • Zowel jongvolwassenen (18-28 jaar) als ouderen geven aan middelbare scholen verantwoordelijk te houden voor financiële ongeletterdheid.

Vraag was: “Ik heb onvoldoende kennis meegekregen uit mijn opleiding secundair onderwijs om te voldoen aan mijn financiële verplichtingen.”

 • 18-28 jarigen: Op een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord): gemiddeld 3,612 op
 • TSO/KSO/BSO wijst vaker naar het onderwijs van ASO'ers:
  • 18-28 die uit TSO/KSO/BSO komen: gemiddeld 3,708 op 5
  • 18-28 jarigen die uit ASO komen: gemiddeld 3,571 op 5
  • 28+: Op een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord): 3,223 op 5

In andere landen en specifiek Scandinavië worden er elk jaar een finance week georganiseerd voor de schoolgaande jeugd om hen bewust te maken van geld. Een initiatief die we met ROOV zeker mee zouden ondersteunen.

3. Financiële situatie

Een hot topic de laatste maanden en weken waar we meer en meer mee geconfronteerd worden. Hoeveel zorgen maken we ons om financiën. De resultaten waren ronduit schokkend op ons beperkt publiek. 

 • 41.18 % van de respondenten geeft aan soms moeite te hebben met sparen. 13.73 procent daarvan geeft aan frequente of continue problemen te hebben met sparen.
 • 37.25 %van de respondenten geeft aan dat ze zich soms (30.98%)/vaak(5.49%)/altijd(0.78%) zorgen maken om hun financiële situatie

4. Persoonlijke administratie

Als laatste wilden we ook een andere luik van financiën toelichten. We hebben financiën maar daar hoort ook de personal finance bij. Hoe houden we alles bij en hoe goed zijn onze inzichten. 

 • Slechts 57,54 % van de jongvolwassenen (18-28 jaar) geeft aan een centraal overzicht bij te houden van hun inkomsten en uitgaven.
 • De situatie is nog erger voor oudere respondenten (+28jaar): Slechts 48% geeft aan een centraal overzicht bij te houden van hun inkomsten en uitgaven.
 • 14% van de respondenten geeft aan geen duidelijk overzicht te hebben over hun kosten.
 • 36.47% van de respondenten weet niet hoe zijn/haar uitgaven per kostengroep zich verhouden tegenover hun peers. 

Onze analyse na een fantastische samenwerking met Flor en Emile (als ze recommendations willen bij een werkgever dan mogen ze mij altijd contacteren) was eentje die zowel hoopvol als leerrijk was. Er zijn nog heel wat uitdagingen omtrent financiën en financiële ongeletterdheid. Een werkpunt die gepaard moet gaan tussen de overheden en Fintech bedrijven zoals wij. In de komende maanden gaan we ons dan ook specifiek engageren om de inzichten te gaan uitwerken en toe te passen in onze eigen app. 


Wie verder informatie wenst omtrent het onderzoek mag altijd een mail sturen naar frederic@roov.app

Frédéric
CEO ROOV

 Antwoorden: 1A, 2C, 3A

Ontdek meer blogposts

Blijf op de hoogte