12-02-2021

Wat is PSD2?

Vraag je je af wat PSD2 is? Lees snel even verder.

PSD2

PSD2 of voluit Payment Service Directive 2, is een Europese richtlijn over de betaaldienstverlening.

Het is een richtlijn die alle banken verplicht om aan een erkende derde instantie data uit je bankrekeningen vrij te geven mits de toestemming van de gebruiker. Deze instantie moet een vergunning verkregen hebben van de Nationale Bank van België.

Je kan als gebruiker ook enkel en alleen toestemming geven aan derde partijen die een licentie hebben verkregen van de Nationale Bank van België. Deze licentie wordt pas verleend na een grondige doorlichting van het bedrijf, compliance en IT beveiliging. 

Je kan dus gerust zijn je data is veilig, aangezien deze partijen aan strenge regelgeving gebonden zijn.

Waarom is PSD2 er gekomen?

PSD2 is in het leven geroepen om meer transparantie en concurrentie in de financiële sector te creëren. Nieuwe, jonge spelers kunnen zo op de markt komen om waarde te creëren voor de gebruiker. Het is een richtlijn die overal in Europa van toepassing is.

Account information en payment initiation

Door de toegang tot betaalrekeningen die via PSD2 mogelijk is zorgt dit voor 2 diensten:

  1. Betaalinitiatiediensten (Payment initiation): je geeft toestemming aan de erkende partij om een bedrag van je rekening te halen. Je wenst bv. een factuur rechtstreeks vanuit een app te betalen. 
  2. Rekeninginformatiediensten (Account information): waarbij je de derde partij toegang heeft tot je betalingen, deze kan deze dan presenteren in een duidelijk overzicht of online huishoudboekje. 

Wat zijn de voordelen?

  • PSD2 is van toepassing op alle Europese banken
  • Je kiest zelf of je je data wenst te delen. 
  • Om rekeninginformatie diensten te verlenen heb je een vergunning nodig van de Nationale Bank van België. De Nationale Bank treed op als toezichthouder in België. Je data delen met een bedrijf dat een vergunning heeft verkregen van de NBB is dus veilig. Je betaalgegevens en de verwerking ervan is streng gereguleerd. 
  • Koppel documenten/facturen,... aan je banktransacties.

Ontdek meer blogposts

Blijf op de hoogte