22-03-2022

Impact op de samenleving als we niet reageren

Hoe groot is de kost voor de samenleving als we alles op zijn beloop laten? Er zijn veel directe kosten maar nog meer indirecte kosten.

Na drie jaar lopen mentaal gezonde mensen met moeilijk aflosbare schulden drie keer meer risico op psychische aandoeningen dan mensen zonder geldzorgen. Wie al een psychische aandoening had voordat de schulden opdoken, herstelt slechter. Na drie jaar is er vier keer meer kans dat ze nog altijd een psychische aandoening hebben dan mensen zonder diepe schulden. Het gaat om depressies, angststoornissen en verslaving.
Bron: Onderzoek Trimbos Instituut

Geestelijke gezondheidszorg is duur, niet alleen op menselijk vlak. In 2015 schatte de Oeso de kosten van geestelijke gezondheidsproblemen in Europese Unie op 4,1% van het bruto binnenlands product. Voor België is dat zelfs 5,1%.
Bron: Planbureau

De statistieken tonen dat de impact van geldzorgen verdergaat dan de schulden zelf. Door geldzorgen stijgen ook de cijfers over depressie, burn-out en zelfdoding exponentieel.

Er zijn ook veel mensen met schulden aan de overheid. Ook die kost moeten we als samenleving dragen.

Ook opvallend is dat meer mensen een beroep moeten doen op een leefloon.

Vooral bij min 25-jarigen stijgt het aantal leefloners sterk. Jongeren zijn de toekomst van onze samenleving, maar precies zij hebben het meer dan ooit lastig.

Die tendens moet vertragen en het liefst omkeren. Ook daarop moeten we impact krijgen.

Ontdek meer blogposts

Blijf op de hoogte